b2  b1

 

 

Witam was na stronie pedagoga szkolnego
Zespoły Szkół w Woli Jachowej

Informacje dla uczniów i rodziców:
Nazywam się Ewa Mazurczak
Na początek powiem kto to jest Pedagog?
Pedagog szkolny - to osoba zatrudniona w celu uzupełnienia i rozszerzenia działalności dydaktyczno–wychowawczej prowadzonej przez nauczyciela.
Pedagog szkolny – współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Świetlica Socjoterapeutyczna „Rafael”, PCPR).
Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ.
Czego oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem, o czym najczęściej chce rozmawiać?
Wśród poruszanych problemów z jakimi uczeń może przyjść to :
•Trudności w nauce
•Trudności wynikające z braku akceptacji przez grupę rówieśniczą
• Kłopoty osobiste i rodzinne
• Nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole.
Uczniu zwróć się do pedagoga gdy:
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ :) POSTARAM SIĘ POMÓC

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
Godziny pracy pedagoga szkolnego:
· Poniedziałek : 8:00 – 11:30
· Wtorek :         8:00 – 10:30
· Środa :           9:45 – 13:30
· Czwartek :     8:00 – 11:00
· Piątek :          8:00 – 10:30
· 9:30 – 10:30 poradnictwo indywidualne dla rodziców

PRZYDATNE KONTAKTY

 • Policja - 997,112;
 • Posterunek Policji w Daleszycach ul. Sienkiewicza 35, tel. 41 349 36 85;
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie, ul. Wolności 1a, tel. 41 311 50 20;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny w Górnie przy Urzędzie Gminy w Górnie tel. 41 302 36 44;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie, tel. 41 302 36 23 (świadczenia rodzinne), 41 302 36 47, 41 302 33 92 (pracownicy socjalni);
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji w Kielcach, oś. Na Stoku 42a w Kielcach, tel. 41 332 39 28
 • Telefon zaufania dla dzieci tel. 22 696 55 50;
 • Ośrodek Rafael (socjoterapia) w Kielcach, ul. Wikaryjska 2, tel. 41 369 26 74;
 • Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, tel. 0 801 120 002;
 • Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, tel. 022 668 700;
 • Telefon Zaufania Anonimowy, Bezpłatny, Całodobowy   95-13
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki
  i Edukacji w Kielcach  ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65, 25 – 432 Kielce, tel. 41 331-53-13;
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kielce, ul. 1 - go Maja 196, tel. 041 368 18 67, 041 362 83 79;
 • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Kielce ,ul. Mickiewicza 9, tel. 41 349 33 44 (pon.- pt. godz. 14-18);
 • Punkt Interwencji Kryzysowej Kielce ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47.