b2  b1

 

WŁADZE SZKOŁY

DYREKTOR: MGR INŻ. JOLANTA KSEL

WICEDYREKTOR: MGR HALINA PEDRYCZ

 

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Realizowane zajęcia

1.

mgr inż. Jolanta Ksel

Dyrektor Szkoły Podstawowej, fizyka

2.

mgr Halina Pedrycz

Wicedyrektor, biblioteka

3.

mgr Małgorzata Chochół

Edukacja przedszkolna, Punkt Przedszkolny - grupa "Biedronki"

4.

mgr Lucyna Januszek

Edukacja przedszkolna - Oddział Przedszkolny - grupa "Sówki", WDŻ

5.

mgr Kamila Czaja

Edukacja wczesnoszkolna – klasa 2

6.

mgr Agnieszka Młynarska

Edukacja wczesnoszkolna – klasa 3

7.

mgr Sylwia Krzysiek

Edukacja przedszkolna, Punkt Przedszkolny - grupa "Żabki"

8.

mgr Grażyna Stąporek

Edukacja wczesnoszkolna – klasa 1, nauczanie indywidualne – zajęcia rewalidacyjne

9.

mgr Anna Sańpruch

Język polski, WDŻ, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy VI

10.

mgr Robert Piotrowski

Język polski, historia, wos, wychowawca klasy VII

11.

mgr Edyta Kocia

Język angielski, wos

12

Renata Pindral

Religia

13.

mgr Iwona Wojtachnio

Przyroda, chemia, biologia

14.

mgr Justyna Raczyńska

Zajęcia techniczne - kulinarne

15.

mgr Małgorzata Krzyszczak

Matematyka, informatyka, wychowawca świetlicy

16.

mgr Renata Chwalik

Język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy 2 GIM.

17.

mgr Jolanta Czerwiak

Biologia, chemia, przyroda, wychowawca klasy 3b GIM.

18.

mgr Anna Dziewięcka

Geografia, plastyka, przyroda, zajęcia artystyczne – plastyczne

19.

Ks. mgr Tomasz Kaczówka

Religia

20.

mgr Izabela Kaleta

Język polski, zajęcia artystyczne – teatralne, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowawca klasy V

21.

mgr Ewa Mazurczak

Pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

22.

mgr Tomasz Krzysiek

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

23.

mgr Jerzy Krzyszczak

Wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, technika

24.

mgr Bernadeta Mechelewska - Koruba

Historia, język angielski, wychowawca klasy 3a GIM.

25.

mgr Janusz Mochocki

Edukacja dla bezpieczeństwa

26.

mgr Anna Nawara

Matematyka, informatyka, wychowawca klasy IVa

27.

mgr Grzegorz Kusztal

Muzyka

28.

mgr Wioletta Rubak

Fizyka, matematyka, informatyka

29.

mgr Joanna Rutkowska

Matematyka

30.

mgr Anna Zygadlewicz - Karpeta

Język polski, język angielski, wychowawca klasy IVb

31.

mgr Justyna Krzysiek

Zajęcia rewalidacyjne - logopedyczne