b2  b1

 

Harmonogram dzwonków w roku szkolny 2018/2019

dzwonki

Zarządzenia i uchwały Wójta Gminy Górno w sprawie
rekrutacji do przedszkoli i klas I

obraz pdf obraz pdf obraz pdf obraz pdf

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

pobierzobraz pdf 

Zasady oceniania śródrocznego i rocznego z przedmiotów

pobierzobraz pdf 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2018/2019

24 wrzesień – poniedziałek

7 listopad  - środa

13 grudzień – czwartek

31 styczeń – czwartek

3 kwiecień – środa

23 maj  - czwartek

SPOTKANIA BĘDĄ SIĘ ROZPOCZYNAĆ O GODZINIE 17.00


Dokumenty dotyczące ubezpieczenia szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

obraz pdf obraz pdf obraz pdf obraz pdfobraz pdfobraz pdf

 

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY
w roku szkolnym 2018/2019


Har dowozu 2018 2019

Har posilkow 2018 2019